"Tributum" S.C. Biuro Rachunkowe Anna Wysocka Marcin Wysocki

O firmie

Nasi klienci, podpisując z nami umowę mają zagwarantowaną obsługę w zakresie:
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych
 • prowadzenia ewidencji wyposażenia
 • prowadzenia ewidencji do celów podatku VAT
 • rozliczania w zakresie podatku VAT
 • rozliczania w zakresie podatku dochodowego
 • sporządzania sprawozdań finansowych
 • pomoc przy sporządzaniu sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
 • reprezentowania przed Urzędem Skarbowym, ZUS i innych urzędach
Nasi klienci, którzy powierzają nam prowadzenie księgowości mają zagwarantowaną obsługę kadrowo-płacową w zakresie:
 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie deklaracji z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych (pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę, a także wszelkich umów cywilno-prawnych)
 • sporządzanie wszystkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS
 • sporządzanie wszelkich niezbędnych zaświadczeń
 • przygotowywanie informacji o dochodach rocznych pracowników
 • możliwość ubezpieczeń grupowych i indywidualnych
 • pomoc przy zakładaniu akt osobowych
Ubezpieczenia w zakresie:
 • OC firmy
 • OC zawodowe, komunikacyjne
 • indywidualne właścicieli
 • grupowe pracowników
 • majątek prywatny